Звіти про відстеження результативності регуляторних актів
07.09.2016 15:20


Звіт про результати відстеження регуляторного акта –
наказу Державного архіву Дніпропетровської області від 25.07.2011 № 37
„Про затвердження цін на платні послуги, які надаються Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах”


1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Регуляторний акт „Наказ Державного архіву Дніпропетровської області від 25.07.2011 № 37 „Про затвердження цін на платні послуги, які надаються Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах” зареєстрований у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 6 жовтня 2011 року за №№ 109/1725; 110/1726.

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Державний архів Дніпропетровської області.

3. Цілі прийняття акту
Цілі державного регулювання – поліпшення якості послуг, які надаються суб’єктам господарювання та скорочення термінів їх виконання.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проведено з 24 жовтня по 24 листопада 2015 року.

5. Тип відстеження
Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження
Бухгалтерська та статистична звітність.
Дані опитувань представників суб’єктів господарювання.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Результативність даного регуляторного акта відстежувалася на підставі таких даних та припущень:
– зменшення кількості запитів фізичних та юридичних осіб у зв’язку із затвердженням нових цін на платні послуги, що надаються Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах, не було;
– за рахунок коштів, отриманих від надання послуг на договірних засадах, забезпечено належне зберігання та захист архівних документів, що передані на депоноване зберігання;
– вдосконалення системи надання послуг на договірних засадах дозволило виконувати роботи з науково-технічного опрацювання документів та запити суб'єктів господарювання в скорочені терміни.
З метою одержання даних для відстеження результативності даного регуляторного акта окрім даних бухгалтерської та статистичної звітності було проведено соціологічне опитування представників суб’єктів господарювання, що зверталися із запитами (отримували платні послуги, які надавалися Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах). Цей захід дозволив отримати оцінку якості надання послуг їх споживачами.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Для прискорення роботи по виконанню запитів юридичних та фізичних осіб, поліпшення результатів роботи з науково-технічного опрацювання та експертизи цінності документів проведено частковий ремонт комп’ютерної техніки та придбано витратні матеріали до неї, придбано тюнери та картриджі, придбано ліцензійне антивірусне програмне забезпечення. Оплачено послуги з технічного обслуговування охоронної та пожежної сигналізації та частково послуги з постачання теплової енергії. Також придбано поштові конверти для відправлення відповідей на запити фізичних та юридичних осіб.
Протягом виконання заходів з відстеження результативності даного регуляторного акта скарг на неналежне або неякісне виконання послуг не надходило.

Дані аналізу бухгалтерської та статистичної звітності

Період
Виконано запитів
Кількість установ, документи яких упорядковано
Отримано коштів на спец. рахунок, грн.
Видатки
24.10.2015 –
24.11.2015
74
2
    15370,09
    15370,09

На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акту „Наказ Державного архіву Дніпропетровської області від 25.07.2011 № 37 „Про затвердження цін на платні послуги, які надаються Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах” – можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього нормативно-правового акту вдасться досягти поставлених цілей.
В.о. директора архіву _____________ О.О.Легостаєва