ІНФОРМАЦІЯ про здійснення державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Дніпр.обл.відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за 2016 рік
31.01
11:00
Написати листаВерсія для друку

ІНФОРМАЦІЯ


про здійснення державної регуляторної політики
місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування Дніпропетровської області
відповідно до вимог
Закону України “Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності” за 2016 рік


Структурним підрозділом, який відповідає в Дніпропетровській облдержадміністрації за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, визначено департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

Основними завданнями у сфері реалізації державної регуляторної політики на 2016 рік були:
 • забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України у сфері державної регуляторної політики;
 • проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу відповідних проектів, у тому числі з використанням такої методики як тест малого підприємництва (М-Тест);
 • оприлюднення проектів регуляторних актів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування разом із відповідними аналізами регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації (далі – ЗМІ) та мережі Інтернет з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення цих документів за участю представників громадськості;
 • відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та їх впливу на ділову активність і розвиток підприємництва в регіоні;
 • здійснення інформаційної підтримки електронного переліку чинних регуляторних актів облдержадміністрації та забезпечення своєчасного його оновлення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації;
 • посилення методичного забезпечення щодо впровадження державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування;
 • запровадження ефективних форм моніторингу виконання основних засад чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики.
Відповідно до норм Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон) державна регуляторна політика в Дніпропетровській області спрямована на:
 • вдосконалення правового регулювання господарських відносин;
 • вдосконалення адміністративних відносин між регуляторними органами (іншими органами державної влади) та суб’єктами господарювання;
 • недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;
 • зменшення втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання, проведення заходів з дерегуляції бізнесу в регіоні;
 • усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Враховуючи вищенаведене, з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності державної регуляторної політики відповідно до норм Закону, розробка проектів регуляторних актів Дніпропетровської облдержадміністрації у 2016 році здійснювалась згідно із затвердженим 04 грудня 2015 року Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дніпропетровської облдержадміністрації, оприлюдненому шляхом розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у мережі Інтернет (www.adm.dp.gov.ua). До зазначеного Плану увійшло 3 проекти регуляторних актів з урахуванням змін, які вносилися протягом 2016 року.

В установленому Законом порядку також були оприлюднені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів місцевих рад (їх виконавчих органів) та райдержадміністрацій області на 2016 рік. Усього в минулому році планувалося прийняти 1065 регуляторних актів.

У звітному періоді значна увага приділялася питанню якісної підготовки змісту таких документів, як аналізи регуляторного впливу проектів регуляторних актів, що пов’язано з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2004 року № 308”.

Так, з метою поширення ґрунтовних знань про застосування однієї з найбільш ефективних європейських методик щодо нормативного регулювання підприємницької діяльності – М-Тест, за ініціативи Державної регуляторної служби України на базі Дніпропетровської облдержадміністрації 31 жовтня 2016 року проведено спеціалізований семінар для понад 100 відповідальних фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Дніпропетровщини за участю К.М. Ляпіної. Під час заходу обговорено практичні аспекти щодо застосування оновлених підходів до здійснення аналізу регуляторного впливу, зокрема презентовано досвід з використання інноваційного для України інструменту оцінки впливу регуляторних актів на малий бізнес.

Проекти регуляторних актів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регіону з відповідними аналізами регуляторного впливу в обов’язковому порядку оприлюднювалися у місцевих друкованих ЗМІ та/або на офіційних веб-сторінках зазначених органів влади. Після офіційного оприлюднення цих документів проходила процедура отримання пропозицій і зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Місцевими радами (їх виконавчими органами) та райдержадміністраціями активно вживалися заходи щодо залучення бізнес-спільноти до регуляторних процесів, забезпечення участі підприємців у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів місцевого рівня.

Протягом 2016 року місцевими регуляторними органами проведено 312 публічних обговорень проектів регуляторних актів, що майже на 15% більше, ніж за підсумками 2015 року. Так, в минулому році організовано 186 громадських слухань, 60 круглих столів, 15 семінарів та 51 форум і збори.

Найбільш активними в цьому напрямі є Криворізька міська рада (її виконавчі органи), де проведено 128 заходів з публічного обговорення проектів регуляторних актів, а саме: 102 громадських слухання, 13 круглих столів, 5 семінарів та 8 форумів і зборів, а також сільські, селищні ради Межівського району, в яких відбулося 47 громадських слухань, 4 круглих столи, 3 форуми і збори.

Облдержадміністрація активно співпрацювала в галузі державної регуляторної політики із завідувачем сектору представництва Державної регуляторної служби України у Дніпропетровській області О.М. Різником, особливо в частині розробки “покрокової дорожньої карти” для посадових осіб 34 новостворених об’єднаних територіальних громад регіону щодо ключових етапів проходження регуляторної процедури, а також підготовки примірного аналізу регуляторного впливу для проекту рішення про затвердження регламенту роботи ЦНАП. Цей матеріал буде надрукований у черговому виданні облдержадміністрації “Методичні рекомендації. Пакет типових рішень для ОТГ щодо документів, регламентуючих роботу ЦНАП” (лютий – березень 2017 року).

Крім того, продовжено конструктивний діалог з громадськими об’єднаннями підприємців, зокрема з Дніпропетровською обласною громадською організацією “Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики” та громадською організацією “Інститут громадської експертизи”, насамперед, в частині підготовки незалежних експертних висновків щодо змісту проектів регуляторних актів.

Також протягом звітного періоду здійснювався постійний моніторинг заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів відповідно до затверджених Планів-графіків на 2016 рік. За минулий рік місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області проведено 325 заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, з них: 173 базових, 57 повторних та 95 періодичних.

З метою організації виконання Закону, зокрема приведення регуляторних актів у відповідність до принципів державної регуляторної політики та недопущення прийняття економічно недоцільних регуляторних актів, за результатами проведених відстежень результативності прийнятих регуляторних актів здійснено перегляд таких актів. Зокрема, на місцевому рівні переглянуто 163 регуляторних акти, з них 26 актів визнано такими, що потребують скасування, 57 – потребують внесення змін, та 1 регуляторний акт скасовано. Найбільшу кількість переглянуто у Дніпровській та Нікопольській міських радах (їх виконавчих органах) – 41 та 33 відповідно. Серед сільських територій лідерами є Межівський район – 31 акт, П’ятихатський – 28 регуляторних актів (з урахуванням райдержадміністрацій та сільських, селищних рад).

Крім того, у 2016 році здійснювався систематичний перегляд переліку чинних регуляторних актів облдержадміністрації, що розміщений на офіційному веб-сайті органу влади. Станом на 01 січня 2017 року в облдержадміністрації є чинними 10 регуляторних актів (за інформацією, наданою структурними підрозділами облдержадміністрації).

За підсумками кожного з кварталів 2016 року готувалася інформація про стан упровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Дніпропетровської області, яка розміщувалася на офіційному веб-ресурсі облдержадміністрації у розділі “ОДА” (в меню сайта), в рубриці “Регуляторна діяльність”.

Також на виконання вимог Закону 09 грудня 2016 року головою облдержадміністрації затверджено Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дніпропетровської облдержадміністрації на 2017 рік та проведення заходів облдержадміністрації з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2017 рік, які оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-ресурсі облдержадміністрації у мережі Інтернет.

Основна проблема, над вирішенням якої велася робота облдержадміністрацією впродовж 2016 року, пов’язана з питанням приведення нормативно-правових актів райдержадміністрацій, регламентуючих роботу центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Так, протягом 2014 – 2015 років у всіх 22 райдержадміністраціях області були розроблені та затверджені 3 види документів: положення про ЦНАП, регламент роботи ЦНАП та перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, до яких була застосована регуляторна процедура, в тому числі з обов’язковим проходженням погодження із уповноваженим органом – Державною регуляторною службою України.

Згідно з пунктами 2, 3, 4 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (із змінами), відповідні розпорядження голів райдержадміністрацій про затвердження вищевказаних регламентуючих документів були подані на державну реєстрацію до територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській області.

Разом з тим на сьогодні відповідно до абзацу 2 частини 10 статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” рішення про утворення центру, про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через центри надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі прийнятого положення про центр надання адміністративних послуг та з урахуванням положень частини 7 цієї статті, не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації.

У зв’язку з цим позиція Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області полягає в тому, що з метою приведення нормативно-правових актів – розпоряджень голів райдержадміністрацій, якими затверджені положення про ЦНАП і переліки адміністративних послуг, у відповідність до вимог чинного законодавства України, необхідно прийняти відповідні розпорядження про втрату чинності вищезазначених нормативно-правових актів згідно з пунктом 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (із змінами). В подальшому ці документи подати на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку одночасно з прийняттям нових розпоряджень щодо затвердження положення про ЦНАП, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.

Проте позиція Державної регуляторної служби України будується на принципі абсолютної правомірності існування документів, регламентуючих роботу ЦНАП, як регуляторних актів, без визнання їх такими, що втратили чинність.

До цього часу окреслене питання не вирішено. Тому облдержадміністрацією направлено відповідний лист до Кабінету Міністрів України з пропозицією створити міжвідомчу робочу групу для врегулювання порушеного питання.

Таким чином протягом 2016 року Дніпропетровською облдержадміністрацією вжито заходів щодо:
 • забезпечення прозорості, відкритості та передбачуваності нормативно-правової бази з питань розвитку підприємництва на місцевому рівні;
 • інформаційно-консультаційної та методичної підтримки реалізації державної регуляторної політики, особливо в новостворених територіальних громадах;
 • запровадження моніторингу виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Пріоритетними напрямками роботи на 2017 рік є:
 • здійснення систематичного моніторингу виконання структурними підрозділами облдержадміністрації, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування вимог чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики шляхом отримання щоквартальної звітності, а також організації виїзних моніторингових візитів відповідальних фахівців облдержадміністрації на підпорядковані території;
 • приведення нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відповідність до вимог чинного законодавства України у зв’язку зі змінами у законодавчій базі;
 • забезпечення якісного наповнення та своєчасного оновлення інформації щодо єдиного електронного переліку регуляторних актів облдержадміністрації та райдержадміністрацій Дніпропетровської області;
 • проведення спеціалізованого навчання відповідальних фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з практичних питань здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • проведення тематичних зустрічей, круглих столів, тренінгів, обговорень з громадськістю питань реалізації прав у здійсненні державної регуляторної політики;
 • забезпечення ефективної роботи консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації, зокрема координаційної ради з питань розвитку підприємництва та Регіональної ради підприємців, спрямованої, насамперед, на активне залучення підприємницької громадськості до регуляторних процесів.

Зазначені заходи включені до Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки, затвердженої рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року № 124– 7/VIІ.

Облдержадміністрація і в поточному році продовжуватиме здійснення постійного моніторингу щодо виконання місцевими регуляторними органами вимог Закону та забезпечення інформаційної підтримки реалізації державної регуляторної політики на території області.
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: