Про обласний бюджет на 2018 рік
11.12
15:15
Написати листаВерсія для друкуПро обласний бюджет на 2018 рік


Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2018 рік:

доходи обласного бюджету в сумі 18 860 522,5 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 17 056 612,7 тис. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 1 803 909,8 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 475 531,8 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету в сумі 18 860 471,2 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 15 309 722,2 тис. грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 3 550 749,0 тис. грн;

повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 1 263,470 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету - 1 263,470 тис. грн, згідно з додатком 5 до цього рішення;

надання кредитів з обласного бюджету в сумі 1 314,815 тис. грн, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету - 1 314,815 тис. грн, згідно з додатком 5 до цього рішення;

профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 1 746 890,5 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 1 746 890,5 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі за загальним фондом 15 309 722,2 тис. грн та спеціальним фондом 3 550 749,0 тис. грн, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 90 000,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 3 355 597,9 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Установити, що видатки на фінансування/надання фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, переданих на фінансування з обласного бюджету, визначених у додатку 8 до цього рішення, плануються на 2018 рік у відповідних місцевих бюджетах.

8. Затвердити на 2018 рік резервний фонд обласного бюджету в сумі 50 000,0 тис. грн.

9. Затвердити обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків щодо утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 121 700,0 тис. грн для подальшого її розподілу між районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад. Розподіл здійснити за підсумками затвердження відповідних бюджетів на 2018 рік у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

10. Надати право голові обласної ради у процесі виконання обласного бюджету за поданням облдержадміністрації протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів, з подальшим затвердженням їх на сесіях обласної ради:

перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення обласної ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з обласного бюджету;

з метою забезпечення використання коштів субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів: збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини обласного бюджету на суми обсягів міжбюджетних трансфертів після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначати головного розпорядника за субвенціями та дотаціями і розподіляти їх обсяги за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між місцевими бюджетами; перерозподіляти річні обсяги трансфертів між бюджетами міст, районів та об’єднаних територіальних громад та між головними розпорядниками коштів обласного бюджету;

зміни до додатка 8 до цього рішення „Перелік закладів та установ охорони здоров’я, які передані на фінансування/надання фінансової підтримки з бюджетів міст, районних, сільських, селищних та міських бюджетів області”:

в частині визначення бюджету, з якого здійснюється фінансування закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу;

після прийняття рішень щодо питань управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.

11. Керуючись статтею 108 Бюджетного кодексу України, делегувати облдержадміністрації повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам області на фінансування державних програм соціального захисту населення у період між сесіями з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет та з подальшим затвердженням таких змін на сесіях обласної ради.

12. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити обласній державній адміністрації в особі департаменту фінансів облдержадміністрації вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету і фінансів, до розпису обласного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

на виконання розпоряджень обласної державної адміністрації за відповідними окремими структурними підрозділами обласної державної адміністрації – головними розпорядниками бюджетних коштів у зв’язку із перейменуванням або реорганізацією;

якщо після прийняття рішення про обласний бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів;

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію” (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях обласної ради.

13. З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (зі змінами) визначити департамент соціального захисту населення облдержадміністрації відповідальним за:

підготовку пропозицій щодо фінансування державних програм соціального захисту населення та перерозподілу їх річних обсягів між бюджетами міст та районів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню;

здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенцій з державного бюджету за зазначеними програмами.

Місцевим органам влади протягом 2018 року фінансування державних програм соціального захисту населення проводити з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (зі змінами) та забезпечити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

14. Установити, що розподіл коштів, передбачених на здійснення природоохоронних заходів, за об’єктами проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами) та затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

15. З метою забезпечення належної організації роботи з надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, керуючись Указом Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, Постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, установити, що кошти, передбачені за КТПКВ 6084 „Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла”, до формування Дніпропетровським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі достатніх кредитних ресурсів у встановленому законом порядку спрямовуються на витрати, пов’язані з його утриманням.

16. Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І – ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплата енергосервісу.

17. З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад області, передбачити кошти:

керуючись статтею 71 Бюджетного кодексу України, за КТПКВ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” Дніпропетровському обласному комунальному підприємству „Спецавтобаза” у сумі 10 000,0 тис. грн, комунальному підприємству „Січ” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 1 800,0 тис. грн, комунальному підприємству „Центр народної творчості „Дивокрай” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 8 500,0 тис. грн, комунальному підприємству „Їдальня № 810” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 400,0 тис. грн, комунальному підприємству „Їдальня Дніпропетровської обласної ради” у сумі 300,0 тис. грн, комунальному підприємству „Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 6 866,649 тис. грн, комунальному підприємству „Експлуатація автомобільних доріг” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 900,0 тис. грн, комунальному підприємству „Дніпропетровський обласний центр поводження з відходами” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 2 000,0 тис. грн, комунальному підприємству „Агропроекттехбуд” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 19 629,0 тис. грн, комунальному підприємству „Дніпроінвестпроект” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 1 500,0 тис. грн, комунальному підприємству „Єдина театрально-концертна дирекція” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 4 000,0 тис. грн, комунальному підприємству „Агенція з управління проектами” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 1 118,0 тис. грн, комунальному підприємству „Департамент екобезпеки, природокористування та енергозбереження” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 3 675,0 тис. грн, комунальному підприємству „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 1 836,0 тис. грн, комунальному підприємству „Будинок юстиції” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 3 500,0 тис. грн, комунальному підприємству „Дніпроприродресурс” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 6 851,151 тис. грн, комунальному підприємству „Цифровий документообіг” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 1 000,0 тис. грн, комунальному підприємству „Центр підтримки малого і середнього бізнесу” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 3 675,0 тис. грн, комунальному підприємству „Дніпрокомоблік” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 918,0 тис. грн, комунальному підприємству „Комунгоспсервіс” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 1 636,0 тис. грн, комунальному підприємству „Агентство регіонального розвитку „Регіон-Лідер” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 1 400,0 тис. грн, комунальному підприємству „Декоративні культури” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 5 271,2 тис. грн, комунальному підприємству „Дніпросервіс” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 500,0 тис. грн, комунальному підприємству „Лабораторія якості життя” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 1 500,0 тис. грн, комунальному підприємству „Представництво Придніпров`я” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 2 254,0 тис. грн, комунальному підприємству „Дніпропетровська централізована обласна клінічно-діагностична лабораторія” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 2 000,0 тис. грн;

шляхом поповнення обігових коштів – за кодом КТПКВ 7690 „Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” – комунальній установі „Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради” у сумі 28 000,0 тис. грн.

18. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації в особі департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

19. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівникові департаменту фінансів облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів обласної ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

20. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету України на 2018 рік у частині доходів та в частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

22. Установити, що джерелом формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є кошти, які передаються з загального фонду обласного бюджету.

23. На виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів обласного бюджету, головам райдержадміністрацій та міським головам забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

24. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

розробку проектів паспортів бюджетних програм і надання їх на затвердження до департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації протягом 30 днів після набрання чинності цього рішення;

внесення змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції.

25. Рекомендувати міським головам, головам районних рад, головам об’єднаних територіальних громад:

25.1. Забезпечити:

виконання показників дохідної частини відповідних місцевих бюджетів, затверджених на 2018 рік;

зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини відповідних місцевих бюджетів, що утворився станом на 01 січня 2018 року.

25.2. З метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності відповідних територіальних громад області вжити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення прибуткової діяльності підприємств комунальної власності, які здійснюють господарську діяльність, погашення ними недоїмки, що утворилася станом на 01 січня 2018 року, та збільшення надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, іншим майном, яке перебуває в комунальній власності.

25.3. З метою збільшення надходжень до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць області приймати обґрунтовані рішення відповідних місцевих рад щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів.

25.4. Передбачити в міських, районних бюджетах та бюджетах об’єднаних територіальних громад кошти для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни і праці на здійснення їх статутної діяльності.

25.5. Передбачити в міських, районних бюджетах та бюджетах об’єднаних територіальних громад кошти на збереження пам’яток борцям з нацизмом.

26. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право голові обласної ради за поданням облдержадміністрації у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” після погодження з постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів своїм розпорядженням внести зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність до зазначеного Закону.

27. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

28. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради ___________________________ Г. ПРИГУНОВм. Дніпро
01 грудня 2017 року
№ 268-11/VІІ

Додатки___________________________________________

(See attached file: Додаток 1.xls)
(See attached file: Додаток 2.xls)
(See attached file: Додаток 3.xls)
(See attached file: Додаток 4.xls)
(See attached file: Додаток 5.xls)
(See attached file: Додаток 6.xls)
(See attached file: Додаток 7.xls)
(See attached file: Додаток 8.doc)АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: