Громадянам, які потребують безоплатної первинної правової допомоги
10.07
15:11
Написати листаВерсія для друку

ГРАФІК
особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної


первинної правової допомоги


Дні прийому
Час роботи
Управління, що забезпечує прийом
Вівторок
з 10.00 до 12.00
з 14.00 до 16.00
Юридичне управління
Четвер
з 10.00 до 12.00
з 14.00 до 16.00
Управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

_______________________________________________

ПОРЯДОК
надання безоплатної первинної правової допомоги
в Дніпропетровській обласній державній адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру надання безоплатної первинної правової допомоги суб’єктам права на безоплатну первинну правову допомогу в Дніпропетровській обласній державній адміністрації (далі – облдержадміністрація) відповідно до її компетенції.

1.2. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно із Конституцією України та Законом України „Про безоплатну правову допомогу” (далі – Закон) мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, у тому числі біженці.

1.3. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.


II. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги в облдержадміністрації

2.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 Порядку, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до облдержадміністрації.

2.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

2.3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

2.4. Звернення з питань отримання безоплатної первинної правової допомоги, що надходять до облдержадміністрації, підлягають реєстрації та окремому обліку в відділі роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації.

2.5. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги, які надходять до облдержадміністрації, здійснюється юридичним управлінням облдержадміністрації і управлінням взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

2.6. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг надається за підписом керівника управління, відповідального за розгляд цього звернення.

2.7. У разі звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, з питань, що віднесені до повноважень облдержадміністрації, такі послуги надаються протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

2.8. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

2.9. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції облдержадміністрації, то протягом п’яти календарних днів це звернення надсилається до відповідного органу з повідомленням про це особу, яка подала звернення.

2.10. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз’яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.11. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.


Розділ III. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

3.1. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, здійснюється спеціалістами юридичного управління облдержадміністрації і управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації (далі – управління) у регіональному інформаційно-ресурсному центрі при Дніпропетровській облдержадміністрації „Відкрита влада” в установлені дні та години.

3.2. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, здійснюється спеціалістом, що здійснює прийом за допомогою відповідного технічного обладнання шляхом комп’ютерної (електронної) реєстрації.

3.3. Під час особистого прийому особам, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, надаються роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.

3.4. Питання, з якими звертаються особи, за змогою вирішуються під час прийому в день їх звернення. У разі, якщо під час особистого прийому виникає потреба в наданні особі письмових роз’яснень, складанні заяви, скарги та інших правових документів (крім документів процесуального характеру), спеціаліст управління, що здійснює прийом, зобов’язаний надати цій особі допомогу в оформлені звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до встановленого зразка.

3.5. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.


Розділ IV. Oскарження рішень щодо надання безоплатної
правової допомоги, дій чи бездіяльності облдержадміністрації, посадових і службових осіб

4.1. Відмова службових та посадових осіб облдержадміністрації у наданні безоплатної первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку у суді.

4.2. Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку у суді та в адміністративному порядку.


_______________________________________________


АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: