Інформаційно-аналітична довідка за 2016 року
31.12
11:31
Написати листаВерсія для друку

Інформаційно-аналітична довідка


про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Дніпропетровській області за 2016 рік

Протягом 2016 року до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування надійшло 184430 звернень, що на 28,9% більше, ніж у 2015 році (143053 звернення). Кількість звернень, що надійшли поштою, збільшилась на 33,8% у порівнянні з 2015 роком – 114512 звернень проти 85574 у 2015 році. На особистих прийомах отримано 69918 звернень проти 57479 у 2015 році (збільшення становить 21,6%).
Слід зазначити, що тенденція до суттєвого збільшення кількості звернень спостерігається, насамперед, у міських радах міст обласного значення – 70811 звернень проти 43490 у 2015 році (на 62,8%), селищних радах – 17242 звернення проти 10416 у 2015 році (в 1,7 раза) та районних радах сільських районів – 2774 звернення проти 1264 у 2015 році (у 2,2 раза).
Питома вага повторних звернень у загальній кількості звернень не змінилася та як і у 2015 році становить 1,8%.
Дещо зменшилася питома вага колективних звернень: від 6,3% у 2015 році до 5,1% у 2016 році.
Значною залишається кількість звернень від учасників бойових дій, але разом з тим відсоток звернень від громадян найменш соціально захищених категорій зменшився. Так, у 2015 році від інвалідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей, одиноких матерів та інших найменш соціально захищених категорій отримано 50120 звернень, що становило 35,0% від їх загальної кількості, у 2016 році – 52427 звернень, або 28,4% від загальної кількості звернень.
Головними для мешканців області є питання: соціального захисту – 57352 звернення (30,4% від загальної кількості питань); комунального господарства – 45605 (24,2%); аграрної політики і земельних відносин – 20435 (10,8%); житлової політики – 7242 (3,8%).
Для порівняння: у 2015 році головними для мешканців області були також питання соціального захисту, які становили 34,4% від загальної кількості питань, питання комунального господарства складали 19,1%.
У 2016 році питання транспорту і зв’язку становлять 1,9%; фінансової, податкової, митної політики – 0,4%; праці і заробітної плати – 1,2%; охорони здоров’я – 1,3%; екології та природних ресурсів – 0,6%; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 2,1%; сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту – 2,2%; освіти, наукової діяльності – 1,5%; діяльності об’єднань громадян, релігії – 0,5%; діяльності центральних органів виконавчої влади – 0,04%; діяльності місцевих органів виконавчої влади – 0,3%; діяльності органів місцевого самоврядування – 1,7%; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 0,2%.
У порівнянні з кількістю звернень за 2015 рік збільшилася кількість звернень майже з усіх питань. Зменшилася кількість звернень стосовно питань: фінансової, податкової, митної політики – на 0,6%; житлової політики – на 10,0%; сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту – на 4,5%; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – на 15,4%.
За підсумками розгляду звернень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області у 2016 році вирішено позитивно питання, зазначені у 104422 зверненнях, що становить 56,6% від їх загальної кількості; надано роз’яснення на 67359 звернень (36,5%); відмовлено у задоволенні розгляду – 601 звернення (0,3%); переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України „Про звернення громадян”, повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України „Про звернення громадян”, не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України „Про звернення громадян” та звернень у стадії розгляду – 12048 (6,6%).
Слід зазначити, що кількість питань, вирішених позитивно, є найбільшою у селищних радах (79,1%), районних радах сільських районів (78,8%), сільських радах (72,5%), міських радах міст районного значення (72,4%), що пояснюється тим, що ними розглядаються питання, вирішення яких належить безпосередньо до повноважень органів місцевого самоврядування.

До обласної державної адміністрації протягом 2016 року надійшло 13465 звернень, що на 0,7% більше у порівнянні з кількістю звернень за 2015 рік (13370 звернень). Слід зазначити, що 46% від загальної кількості складають звернення учасників бойових дій – 6167 звернень, переважна більшість яких з питання надання матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію після перебування в зоні антитерористичної операції.
Громадянами було порушено 13682 питання, головними з яких є: соціальний захист – 9236 звернень (67,5% від загальної кількості питань); комунальне господарство – 1464 звернення (10,7%); аграрна політика і земельні відносини – 404 звернення (3,0%); освіта, наукова, науково-технічна діяльність – 379 звернень (2,8%); охорона здоров’я – 337 звернень (2,5%); забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 336 звернень (2,5%).
Питання промислової політики становлять 0,1%; транспорту і зв’язку – 1,7%; економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва – 1,0%; фінансової, податкової, митної політики – 0,1%; праці і заробітної плати – 1,1%; житлової політики – 1,8%; екології та природних ресурсів – 0,8%; сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту – 0,7%; культури та культурної спадщини, туризму – 0,2%; інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації – 0,2%; діяльності об’єднань громадян, релігії – 0,2%; діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України – 0,4%; діяльності центральних органів виконавчої влади – 0,03%; діяльності місцевих органів виконавчої влади – 0,6%; діяльності органів місцевого самоврядування – 0,9%; обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин – 0,2%; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 0,2%.
Відповідно до Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 (зі змінами), звернення розподіляються:
за формою надходження: поштою (електронною поштою) – 10459; за допомогою засобів телефонного зв’язку – 25; на особистому прийомі – 950; через уповноважену особу – 8; через органи влади – 1607; через засоби масової інформації – 1; від інших органів, установ, організацій – 415;
за ознакою надходження: первинні – 12226; повторні – 138; дублетні – 264; неодноразові – 473; масові – 364;
за видами: пропозиції (зауваження) – 22, заяви (клопотання) – 12928, скарги – 515;
за статтю авторів звернень: чоловіча – 8550, жіноча – 4872, не визначено – 43;
за типом: телеграми – 5, листи – 12347, усні – 975, електронне – 138, петиція – 0;
за суб’єктом: індивідуальні – 12795, колективні – 648, анонімні – 22;
за категоріями авторів звернень: учасник війни – 103, дитина війни – 289, інвалід Великої Вітчизняної війни – 44, інвалід війни – 149, учасник бойових дій – 6167, ветеран праці – 109, інвалід І групи – 138, інвалід ІІ групи – 386, інвалід ІІІ групи – 244, одинока мати – 49, мати-героїня –16, багатодітна сім’я – 82, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи, – 5, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 50, дитина – 2.
Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від військовослужбовців – 21,1% від загальної кількості та пенсіонерів – 18,5%. Крім того, частка звернень від робітників становить 1,2%, селян – 1,0%, працівників бюджетної сфери – 0,7%, державних службовців – 0,2%, підприємців – 0,3%, безробітних – 0,6%, учнів та студентів – 0,2%, осіб, що позбавлені волі, – 0,02%, служителів релігійних організацій – 0,2%.
За підсумками розгляду звернень станом на кінець 2016 року: вирішено позитивно – 8484 (63,0%); відмовлено у задоволенні – 0 (0%); дано роз’яснення – 3409 (25,3%); повернено авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” – 0 (0%); переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” – 211 (1,6%); не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” – 1 (0,01%); 1360 звернень (10,1%) – у стадії розгляду.
Керівництвом облдержадміністрації здійснено 212 особистих прийомів громадян (в облдержадміністрації – 119, виїзних – 93), під час яких розглянуто 950 звернень.
У 2016 році кількість позитивно вирішених звернень зросла у порівнянні з 2015 роком та становить 63,0%. Вирішено соціальні питання 7825 заявників (надання матеріальної допомоги, отримання соціальних виплат, перерахунок пенсії, забезпечення санаторно-курортним лікуванням); організовано медичне лікування 352 заявникам; за 220 зверненнями вирішено проблемні питання комунального господарства; налагоджено телефонний зв’язок 41 заявнику; відремонтовано дороги за 17 зверненнями; вирішено питання водозабезпечення мешканців ряду сіл Апостолівського, Дніпровського, Нікопольського, Покровського, Томаківського, Широківського районів; поновлено газопостачання села Куліші Петриківського району; закінчено роботи з берегоукріплення Каховського водосховища у Нікопольському районі, облаштовано автопавільйони на ділянці автомобільної дороги “Знам’янка – Луганськ – Ізварине” в районі селища Краснопілля, а також за сприяння керівництва облдержадміністрації вирішено інші важливі питання мешканців області.
В облдержадміністрації забезпечено всебічну діяльність регіонального інформаційно-ресурсного центру „Відкрита влада”, складовими якого є: прийом громадян, опрацювання звернень громадян, приймання та відправка ділової кореспонденції, забезпечення доступу до публічної інформації, надання безоплатної первинної правової допомоги.
У центрі „Відкрита влада” облаштовано місця на І поверсі, кабінет №3, для забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації; створено необхідні умови для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію (щодня з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, субота, неділя – вихідні; консультації за телефоном 742-70-61).
Працівниками юридичного управління облдержадміністрації та департаменту взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації надається безоплатна первинна правова допомога громадянам (кабінет №5, щовівторка та щочетверга з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 16.00).
У кабінетах №2, 3, 4 на І поверсі облдержадміністрації працівники управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації проводять роз’яснювальну роботу, забезпечують реєстрацію письмових звернень громадян та здійснюють запис на особисті прийоми керівництва облдержадміністрації (консультації за телефонами 742-70-82, 742-85-32).
Забезпечується прийом електронних звернень громадян через веб-портал (https://e-contact.dp.gov.ua), де мешканці області мають можливість у зручний для них час залишити своє електронне звернення до голови облдержадміністрації. Розглянуто 4575 звернень, що надійшли на веб-портал.
В облдержадміністрації функціонує Центр допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, діяльність якого спрямована на забезпечення першочергового та всебічного розгляду звернень демобілізованих учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (контактний телефон 742-86-62).
Вищезазначені заходи спрямовані на забезпечення відкритості дій влади та сприяють налагодженню ефективної взаємодії з громадськістю.
Інформація підготовлена управлінням по роботі
зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: