www.magd-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Четверг, 20 вересня 2018 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Магдалинівський район >> Новини району
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ
Версія для друку Написати листа

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ
Ефективне державне управління передбачає здатність країни надавати адміністративні послуги і забезпечувати її економічне зростання і конкурентоспроможність на міжнародній арені.
Реформа державної служби значною мірою визначає успіх і інших реформ, результати яких безпосередньо залежать від якості управлінських рішень державних органів.
Реформа державної служби повинна забезпечити її нову якість відповідно до кращої європейської практики. Пріоритетами реформи державної служби є:
- побудова професійної, не корумпованої, престижної, зорієнтованої на потреби громадян державної служби;
- відділення політики від адміністрування;
- впровадження компетентнісної моделі управління людськими ресурсами;
- гармонізація державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;
- впровадження прозорої моделі оплати праці і кар’єрної мотивації державних службовців;
- кадрове забезпечення процесу децентралізації.
Закон передбачає такі реформаторські новації:
1. Розмежування політичних і адміністративних посад, зокрема впровадження інституту державних секретарів міністерств і керівника державної служби в державних органах.
2. Встановлюється нова система управління державною службою на чолі з Кабінетом Міністрів України. Новим важливим елементом цієї системи стає Комісія з питань вищого корпусу державної служби.
Це постійно діючий колегіальний орган, до повноважень якого серед іншого належить узгодження вимог для посад вищого корпусу, проведення конкурсного відбору високопосадовців, оцінка обґрунтованості пропозицій щодо звільнення з посад вищого корпусу.
3. Наступною новацією стануть якісніші гарантії рівного доступу до державної служби, серед яких: вступ на усі посади державної служби відбуватиметься лише за конкурсом на основі особистих якостей та досягнень кандидатів на посади. Триступеневий порядок відбору включатиме перевірку кваліфікаційних вимог, тестування та співбесіду. Важливо, що не менше третини складу конкурсних комісій можуть становити представники громадськості (наприклад, галузевих об`єднань, асоціацій тощо), які фахово і неупереджено оцінять претендента на посаду. Виключаються будь-які корупційні механізми при вступі та проходження державної служби, оцінювання результатів роботи державних службовців, їх кар'єрна мотивація, підвищуються кваліфікаційні вимоги.
4. Строкове призначення для найвищих державних службовців.
Чиновники категорії «А» призначатимуться на 5 років. Перебування на посаді – не довше двох строків.
5. Істотні зміни випробовує модель оплати праці, в основу якої покладено збільшення питомої ваги посадового окладу в структурі зарплати (до 70% замість 30%). Збереглись дві обов’язкові надбавки: за вислугу років і за ранг (як свідчення кар’єрних досягнень посадовця).
У свою чергу стимулюючі виплати (ті, які залежать від волі керівника) складають не більше 30% від розміру заробітної плати.
6. Оптимізовані витрати на оплату праці.
Співвідношення мінімальних розмірів посадових окладів найнижчої і найвищої групи посад представляє 1 до 7.
7. Здійснюється оптимізація структури державних органів і встановлення співвідношення кількості керівних посад (категорії А і Б) до посад виконавців (категорія В) не більше ніж 1 до 3.
Дія закону поширюється на державних службовців, зокрема, секретаріату Кабінету Міністрів України; міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; місцевих державних адміністрацій; органів прокуратури; органів військового управління; закордонних дипломатичних установ України.
В той же час дія закону не поширюється, зокрема, на Президента України; Главу Адміністрації Президента України та його заступників, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів; народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
Також на даний момент здійснюється гармонізація Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII і проекту нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстраційний № 2489 від 30 березня 2015 року), розробленого Нацдержслужбою і прийнятого за основу за результатами розгляду в першому читанні 23 квітня 2015 року на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Передусім, це буде означати, що в загальних питаннях проходження служби в органах місцевого самоврядування застосовуватимуться ті ж підходи, що і в органах державної влади.
Реформа публічної служби сприятиме поліпшенню якості державних послуг, кадровому оновленню органів державної влади та місцевого самоврядування, передусім за рахунок молоді, яка вбачатиме у держслужбі можливість професійної самореалізації.
В Дніпропетровській області станом на 1 січня 2016 року в органах державної влади працювало 16640 державних службовців.
Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» працівниками Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях разом з органами державної влади Дніпропетровської області завершується робота щодо затвердження переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Результатом якої є скорочення посад державних службовців (майже 500 посад) та їх призначення без конкурсного відбору на посади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.
З червня 2016 року запроваджено новий порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців, метою якого добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки. Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців проводиться на єдиному WEB-порталі, що стало доступно широким верстам населення.
Реформа державної служби триває.

Начальник Міжрегіонального
управління Нацдержслужби у
Дніпропетровській та Запорізькій областях Олена Кришень
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор