Магдалинівський район
www.magd-rn.dp.gov.ua


ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки виконання бюджету району й районного бюджету
за січень – травень 2017 року

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.03.2017 № Р-79/0/305-16 ”Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни” та проаналізувавши стан виконання місцевих бюджетів району слід відмітити, що зведений бюджет району по доходах за січень - травень 2017 року виконано в сумі 159 281,5 тис.грн., або на 104,6 відсотка планових показників на січень - травень 2017 року (152 246,2 тис.грн.).
Власні доходи загального фонду бюджету району виконано в обсязі 39 190,5 тис.грн., що становить 127,1 відсотка планових показників (30 834,8 тис.грн.). Порівняно з аналогічним періодом 2016 року в цілому по району збільшення надходжень до місцевих бюджетів становить 16 530,5 тис.грн., або більше в 1,7 рази.
До районного бюджету надійшло власних доходів по загальному фонду 21 843,0 тис.грн., що становить 132,6 відсотка планових показників (16 476,0 тис.грн.).
З 23 бюджетів виконання дохідної частини без урахування трансфертів за січень - травень 2017 року забезпечили Магдалинівський районний бюджет, Магдалинівський селищний та 15 сільських бюджетів.
По податку та збору на доходи фізичних осіб до районного бюджету надійшло 21 399,1 тис.грн., при плані 16 433,0 тис.грн., або 130,2 відсотків.
При співставленні фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб за січень - травень 2017 року з фактичними надходженнями за січень - травень 2016 року, спостерігається збільшення обсягу надходжень на 10 246,3 тис.грн., за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати щомісячні обсяги надходжень від сплати (перерахування) ПДФО до бюджету району зросли в 1,9 рази.
Надходження податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності за січень – травень 2017 року складають 46,7 тис.грн., при плані 50,1 тис.грн., або 93,1 відсотків. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження майже не змінились.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 1,5 тис.грн. Платником є ДП "Новомосковське лісове господарство", яке здійснює роботи з вирубки лісових ресурсів на території Заплавської, Котовської та Чернеччинської сільських рад.
Надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) за січень – травень 2017 року складають 345,6 тис.грн.
Надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) за січень - травень 2017 року складають 1247,3 тис.грн.
Надходження акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень - травень 2017 року складають 608,4 тис.грн., що менше на 1 195,4 тис.грн., та становить 33,7 відсотків планових показників (1 803,7 тис.грн.), за рахунок скасування з 01.01.2017 року акцизного податку з роздрібного продажу пального - не оподатковується акцизним податком пальне, відпущене через АЗС/АГЗС (фізичний відпуск). При цьому збільшуються ставки акцизного податку на пальне для виробників, імпортерів та осіб, що реалізують пальне (для останніх - при перевищенні обсягів реалізації над обсягами придбання).
Фактичні надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачені фізичними та юридичними особами, власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, за січень - травень 2017 року складають 387,6 тис.грн., що на 24,4 відсотки більше планових показників (311,5 тис.грн.). Збільшення обсягу надходжень зумовлено розширенням бази оподаткування як житлової, так і нежитлової нерухомості та збільшенням кількості платників.
Слід зазначити, що органами місцевого самоврядування були ухвалені рішення, щодо встановлення ставок з податку на нерухомість у таких межах:
- для житлової нерухомості - від 0,05% до 2% розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
- для нежитлової нерухомості - від 0,01% до 1% розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
По земельному податку та орендній платі за землю, сплаченого фізичними та юридичними особами за січень - травень 2017 року, надходження складають 6 626,3 тис.грн., що на 3,8 відсотків більше планових показників за січень - травень 2017 року (6 386,6 тис.грн.). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року (4 741,1 тис.грн), земельного податку надійшло на 1 885,2 тис.грн. більше, або на 28,5 відсотка. Збільшення обсягу надходжень відбулося за рахунок проведення індексації нормативно-грошової оцінки земель на коефіцієнт 1,433, а для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), а також земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ – на коефіцієнт 1,2.
Крім того, органами місцевого самоврядування в січні 2017 року були переглянуті ставки податку за земельні ділянки, нормативно – грошову оцінку яких проведено, шляхом внесення змін до діючих рішень про встановлення ставок земельного податку у розмірі від 0,3 до 1 відсотка, які будуть діяти у 2017 році.
Єдиного податку з юридичних та фізичних осіб за січень – травень 2017 року надійшло 3 179,4 тис.грн., що більше в порівнянні з надходженнями за аналогічний період минулого року на 1 621,3 тис.грн. або на 50,1 відсотків. План на січень - травень 2017 року (1954,5 тис.грн.) виконано на 162,7 відсотків.
Ріст надходжень, пов'язаний із збільшенням обсягу отриманих доходів юридичними та фізичними особами, які знаходяться на І-ІІІ групах платників єдиного податку.
По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження за січень - травень 2017 року становлять 4 636,5 тис.грн., план на січень - травень 2017 року (3 705,5 тис.грн.) виконано на 125,1 відсотків. В порівнянні з надходженнями за аналогічний період минулого року, надходження збільшилися на 1 250,5 тис.грн. або 27,0 відсотків.
Збільшення обсягу надходжень, пов'язаний з пiдвищенням в 1,8 рази ставки єдиного податку для IV групи платникiв (сiльгосппiдприємств).
Надходження по платі за державне мито, за січень - травень 2017 року виконано на 73,9 відсотків. При плані 17,9 тис.грн., надійшло 13,2 тис.грн.. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року (18,0 тис.грн.), надходження зменшилися на 26,7 відсотків, в зв’язку із зменшенням кількості вчинених нотаріальних дій, пов’язаних з відчуженням майна та дій, пов’язаних з оформленням закордонних паспортів тощо.
Доходи загального фонду виконані в сумі 157 289,7 тис.грн., або на 104,9 відсотків, відносно планових показників (149 988,9 тис.грн.), в тому числі й за рахунок надходжень до районного бюджету офіційних трансфертів у сумі 112 329,1 тис. грн., зокрема:
- Базової дотації надійшло 230,5 тис.грн., або 100,0 відсотків планових показників на січень - травень 2017 року;
- Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я надійшло 8 138,5 тис.грн., або 100,0 відсотків планових показників на січень - травень 2017 року;
- Іншої додаткової дотації надійшло 6 298,4 тис.грн., або 95,9 відсотків планових показників на січень - травень 2017 року (6 571,0 тис.грн.);
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу відносно плану 21 263,2 тис.грн, надійшло 20 805,2 тис.грн., або 97,8 відсотків;
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, відносно плану 41 257,0 тис.грн, надійшло 41 562,8 тис.грн., або 100,7 відсотків;
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надійшло 192,1 тис.грн., або 100,0 відсотків планових показників на січень - травень 2017 року;
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань надійшло 68,3 тис.грн., або 100,0 відсотків планових показників на січень - травень 2017 року;
- Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 23 548,0 тис.грн., або 100,0 відсотків, відносно планових показників на січень - травень 2017 року;
- Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 10 724,4 тис.грн., або 100,0 відсотків, відносно планових показників на січень - травень 2017 року;
- Іншої субвенції надходження складають 122,0 тис.грн., або 35,7 відсотків, відносно планових показників на січень – травень 2017 року (342,0 тис.грн.);
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" відносно плану 728,3 тис.грн, надійшло 638,8 тис.грн., або 87,7 відсотків.
До спеціального фонду надійшло доходів в обсязі 1 991,8 тис.грн., до запланованих 2 257,3 тис.грн., що становить 88,2 відсотка, в тому числі за рахунок:
Екологічного податку, надходження якого за січень – травень 2017 року становлять 48,1 тис.грн., або 186,5 відсотків відносно планових показників (25,8 тис.грн.).
Власних надходжень бюджетних установ, надходження якого за січень – травень 2017 року становлять 1 939,4 тис.грн., що на 292,2 тис.грн. менше планових показників (2 231,5 тис.грн.), та складає 86,9 відсотка.
Видатки зведеного бюджету району за січень – травень 2017 року освоєні в обсязі 157 342,449 тис.грн. або на 85,0 відсотків, відносно плану на вказаний період з урахуванням змін (185 007,226 тис.грн.) в тому числі:
За загальним фондом 152 530,089 тис.грн. або на 90,8 відсотків до планових показників (170 904,230 тис.грн.);
За спеціальним фондом 4 812,360 тис.грн. або на 34,1 відсотків до планових показників (14 102,996 тис.грн.).
По галузі державне управління план з урахуванням змін на січень – травень 2017 року затверджено в обсязі 8 013,404 тис.грн. та спрямовано на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, селищної та сільських рад. Виконання плану за видатками, за вказаний період, складає 86,6 відсотків. Касові видатки проведені на суму 6 941,490 тис.грн., в тому числі:
План за видатками загального фонду на січень – травень 2017 року, з урахуванням внесених змін, затверджено в обсязі 7945,562 тис.грн. Касові видатки за вказаний період складають 6 928,110 тис.грн. або 87,2 відсотків до плану.
План за видатками спеціального фонду на січень – травень 2017 року, з урахуванням внесених змін, затверджено в обсязі 67,842 тис.грн. Касові видатки за вказаний період складають 13,380 тис.грн. або 19,7 відсотків до плану.
На утримання установ освіти затверджений план з урахуванням змін на січень – травень 2017 року за загальним фондом становить 52 099,472 тис.грн., за спеціальним фондом – 4 131,003 тис.грн.
Касові видатки за вказаний період, за загальним фондом проведені в обсязі 43 669,753 тис.грн. або виконані на 83,8 відсотків, що менше від плану на 8 429,720 тис.грн.. За спеціальним фондомпроведені в обсязі 1 271,172 тис.грн. або виконані на 30,8 відсотків, що менше від плану на 2 859,831 тис.грн..
За рахунок бюджету району утримуються 18 дошкільних закладів, 29 загальноосвітніх шкіл, 2 позашкільні заклади, методкабінет, централізована бухгалтерія та група господарського обслуговування.
На утримання установ охорони здоров’я затверджений план з урахуванням змін на січень – травень 2017 року за загальним фондом становить 17 527,247 тис.грн., за спеціальним фондом – 1 005,360 тис.грн.
Касові видатки за вказаний період, за загальним фондом проведені в обсязі 15 260,229 тис.грн. або виконані на 87,1 відсотків, що менше від плану на 2 267,018 тис.грн.. За спеціальним фондомпроведені в обсязі 481,736 тис.грн. або виконані на 47,9 відсотків, що менше від плану на 523,624 тис.грн.
На соціальний захист та соціальне забезпечення затверджений план з урахуванням змін на січень – травень 2017 року за загальним фондом становить 66 708,982 тис.грн., за спеціальним фондом – 262,998 тис.грн.
Касові видатки за вказаний період, за загальним та спеціальним фондом проведені в обсязі 65 906,434 тис.грн. та 86,909 тис.грн або виконані на 98,8 та 33,0 відсотків відповідно, в тому числі:
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам касові видатки за вказаний період проведені в обсязі 62 604,307 тис.грн. або виконані на 99,7 відсотка, що менше від плану на 163,465 тис.грн., а саме:
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот відносно плану 40 724,491 тис.грн. профінансовано на 40 724,491 тис.грн. або 100 відсотків;
- на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, профінансовано на 41 562,758 тис.грн. або 100 відсотків відносно планових показників на січень – травень 2017 року (41 562,758 тис.грн.);
- на надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян відносно плану 55,480 тис.грн, профінансовано 44,176 тис.грн. або на 79,6 відсотків.
- на надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям відносно плану 20 737,759 тис.грн, профінансовано 20 627,586 тис.грн. або на 99,5 відсотків.
- на надання допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу відносно плану 219,641 тис.грн, профінансовано 177,653 тис.грн. або 80,9 відсотків;
За рахунок коштів районного, селищного та сільських бюджетів касові видатки за вказаний період проведені в обсязі 3 389,036 тис.грн. або виконані на 80,6 відсотків, що менше від плану на 815,171 тис.грн., а саме:
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування касові видатки проведені на суму 2 289,460 тис.грн. або на 88 відсотків до плану (2 602,034 тис.грн.)
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення касові видатки проведені на суму 213,185 тис.грн. або на 95,4 відсотків до плану (223,410 тис.грн.)
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги касові видатки проведені на суму 104,685 тис.грн. або на 94,2 відсотків до плану (111,100 тис.грн.)
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці проведені в обсязі 111,980 тис.грн. або на 78,9 відсотків до плану (141,880 тис.грн.)
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість за січень – травень 2017 року складає 99,2 відсотків до плану або 71,535 тис.грн.
Організація та проведення громадських робіт проведені в обсязі 15,500 тис.грн. або на 33 відсотка до плану (46,848 тис.грн.)
Інші видатки на соціальний захист населення проведені в обсязі 582,690 тис.грн. або на 57,9 відсотків до плану (1 006,850 тис.грн.)
По установах культури і мистецтва затверджений план на січень – травень 2017 року за загальним фондом 4 398,766 тис.грн. виконано на 85,2 відсотків, за спеціальним фондом 485,195 тис.грн. – на 47,6 відсотків.
Касові видатки за загальним та спеціальним фондом проведені на суму 3 749,169 тис.грн. та 230,923 тис.грн. відповідно і спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії.
За рахунок бюджету району утримуються: Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи; Бібліотеки; Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу; Школи естетичного виховання дітей; Інші культурно-освітні заклади та заходи.
На фізичну культуру і спорт затверджений план на січень – травень 2017 року (1 316,476 тис.грн.) виконано на 36,5 відсотків. Касові видатки проведені на суму 480,374 тис.грн. і спрямовані:
- на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 199,128 тис.грн.,
- утримання комунальних спортивних споруд – 151,971 тис.грн.,
- фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 15,525 тис.грн.,
- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 113,751 тис.грн.,
По житлово - комунальному господарству касові видатки за загальним фондом проведені на суму 2 219,139 тис.грн. або на 68,4 відсотків до плану (3 242,398 тис.грн.), за спеціальним фондом проведені на суму 416,805 тис.грн. або на 26,5 відсотків до плану (1 573,602 тис.грн.), в тому числі:
Капітальний ремонт житлового фонду – 0,0 тис.грн., або на 0,0 відсотків до плану (270 тис.грн.)
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства – 690,732 тис.грн., або на 40,4 відсотків до плану (1 710,950 тис.грн.),
Благоустрій міст, сіл, селищ – 1 400,920 тис.грн., або на 61,2 відсотків до плану (2 290,051 тис.грн.)
Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районні виробничі об`єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства – 544,292 тис.грн., або на 99,9 відсотків до плану (545,0 тис.грн.)
На транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика касові видатки за загальним фондом проведені на суму 2 061,983 тис.грн. або на 49,7 відсотків до плану (4 148,926 тис.грн.), за спеціальним фондом проведені на суму 54,231 тис.грн. або на 4,1 відсотка до плану (1 320,400 тис.грн.), в тому числі: утримання та розвиток інфраструктури доріг.


Начальник фінансового управління
Магдалинівської райдержадміністрації Т.Л. Кацай


Доходи за 05 міс.2017 .xlsДоходи за 05 міс.2017 .xlsВидатки за 01-05.2017.xlsВидатки за 01-05.2017.xlsМатеріали за 5м.2017.docМатеріали за 5м.2017.doc