www.magd-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Четверг, 13 грудня 2018 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Магдалинівський район >> Відомості про наявні вакансіїЇ
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста - юрисконсульта відділу персоналу та правового забезпечення Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області
Версія для друку Написати листа

Про оголошення конкурсу.PDFПро оголошення конкурсу.PDF

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Магдалинівської районної
державної адміністрації
26.12.2017 № 163-К-17
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби «В» головного спеціаліста - юрисконсульта відділу персоналу та правового забезпечення Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області


Загальні умови
Посадові обов’язки1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в органі виконавчої влади, на підприємстві, що належить до сфери його управління, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;
2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;
3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадмінстрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
5) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
6) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
7) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;
8) разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;
10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрації, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
15) подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);
16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації. перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голові райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності райдержадміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;
18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
20) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;
21) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.
Умови оплати праціВідповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу"
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посадуБезстрокова
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання1.Копія паспорта громадянина України.
2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3.Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6.Заповнена особова картка встановленого зразка.
7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.
Документи приймаються до 17.00 11 січня 2018 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу 16-17 січня 2018 року, о 11.00 вул. Центральна, 46, Магдалинівка, Магдалинівський район, Дніпропетровська область
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуСтряпан Наталія Олександрівна
тел. 2-12-92
magdkadr@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освітавища юридична освіта бакалавра або молодшого бакалавра
(згідно п.19 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»)
2.
Досвід роботине потребує
3.
Володіння державною мовоювільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Якісне виконання поставлених завданьвміння працювати з інформацією;
здатність працювати в декількох проектах одночасно;
орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
вміння вирішувати комплексні завдання;
вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати
2.Командна робота та взаємодіявміння працювати в команді;
вміння ефективної координації з іншими;
вміння надавати зворотній звйязок
3
Сприйняття змінвиконання плану змін та покращень;
здатність приймати зміни та змінюватись
4
Технічні вміннявміння використовувати компйютерне обладнання та програмне забеспечення, використовувати офісну техніку
5
Особистісні компетенціївідповідальність;
системність і самостійність в роботі;
уважність до деталей;
наполегливість;
креативність та ініціативність;
орієнтація на саморозвиток;
орієнтація на обслуговування;
вміння працювати в стресових ситуаціях
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавстваЗнання: Земельного кодексу України; Кодексу законів про працю України; Закону України “Про місцеві державні адміністрації”;
2.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)Знання:
Положення про відділ персоналу та правового забезпечення Магдалинівської районної державної адміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації В.М.ГОРЕНОКДодаток 3.docДодаток 3.doc
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор